Justitie

Vier consortia dingen mee voor realisatie gevangenis in Leopoldsburg

Vier consortia dingen mee voor het ontwerp, de bouw, de financiering en het onderhoud van de toekomstige gevangenis in Leopoldsburg. De Regie der Gebouwen treedt op als bouwheer. De geselecteerde consortia krijgen tot november 2021 de tijd om een eerste offerte in te dienen. Op basis van die offerte zullen onderhandelingen worden opgestart om te komen tot een definitieve offerte. Vermoedelijk begin 2023 zal bekend zijn welk consortium de nieuwe gevangenis mag realiseren.

De gevangenis zal gebouwd worden op een voormalig legerterrein, gelegen in kwartier Reigersvliet in Leopoldsburg. Het terrein, dat oorspronkelijk eigendom was van Defensie, is ongeveer acht hectare groot en werd door de Regie der Gebouwen aangekocht.

De gevangenis in Leopoldsburg zal een strafhuis zijn waar veroordeelden verblijven en waarbij een gedifferentieerd regime is voorzien. Zo kan de gedetineerde van een ’medium’ (beperkt gemeenschappelijk) naar een ’low’ (open deur) regime evolueren.

Naast een cellulaire afdeling voor 312 gedetineerden met zijn nevenfuncties (onthaal- en bezoekerscomplex, medico-sociale afdeling, een administratieve en logistieke afdeling) zal de inrichting eveneens een strafuitvoeringsrechtbank huisvesten. Buiten de gevangenismuren zal er naast een parking ook een gebouw voor sociale tewerkstelling worden opgetrokken.